toppgrafikk

 

Nemnder

2023

Styrerep. står øverst i nemnda og er leiar av gruppa

ØKONOMINEMND

 • Arne Aven
 • Arvid Hopen
 • Øystein Rambjørg 
 • Bernt Henning Vagstad

 

 

 

FESTIVALNEMND

 • Eli Langendoen
 • Frøydis Fjellsbø
 • Dag Unnar Mongstad
 • Nils  Kristian Øye
 

 

 

PROGRAMNEMND

 • Liv Berit Vagstad
 • Ingrid Aven
 • Anne Grete F. Syslak
 • Oddrun E. Larsen

 

ARR.NEMND

 • Reidun Dyrnes 
 • Toralf Saue
 • Astrid Vatnelid
 • Svein-Ove Mjelde

 

 

 

BLESTNEMND

 • Oddfrid Hole
 • Jorunn Tverberg
 • Norvald Syslak
 • Øyvind Aksnes
  Foto-/videohjelp:
  * Karl-Erik Olsson29 apr 2024;
@19:00 - @21:00
Øvingskveld
06 mai 2024;
@19:00 - @21:00
Framsyning på Ostertunet, Ostereide
13 mai 2024;
@19:00 - @21:00
Øvingskveld

Webløsning ©2013-24 Web Norge