toppgrafikk

Innhald

Pressemelding som er sendt ut:

Plakat2 slask

POLSK – NORSK FOLKEDANS INSPIRASJON
Denne sommaren kan du oppleva og la deg inspirera av Polsk og Norsk folkedans både i Polen og i Noreg.

Folkedansgruppa Strilaringen og Śląsk Song and Dance Ensemble (Det Polske nasjonale song og dans ensamble) har, ved støtte frå EØS- kulturutvekslingsmidlar, det siste året jobba fram eit felles prosjekt. Målet med prosjektet er å få fram/visa mangfaldet og det folkeleg i folkedansen og bidra til at tradisjonane vert tatt vare på.

Til saman vert det 10 framsyningar ( 3 i Polen og 6-7 i Noreg). I tillegg til framsyningar er det lagt opp til kurs/"workshop" der dei som ynskje kan koma å få innføring i både polske og norske folkedansar.

  Høyr Dag Unnar på NRK Hordaland:dag unnar

NRK Hordaland - Dag Unnar

Underkategorier
Kva skjer?

11 sep 2023;
@19:00 - @21:00
Øvingskveld
18 sep 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
25 sep 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD

Facebook


Webløsning ©2013-17 Web Norge