toppgrafikk

-I 2002 hadde Strilaringen  34 betalande medlemmer.

-Styret har i år vore samansett av: Ingrid Aven(leiar), Birthe Hopland(nestleiar), Marit Samuelsen(kasserar), Eli Langendoen(skrivar), og Anne Grete Syslak(1. vara), Reidun Dyrnes(2.vara), Vigleik Vabø(3.vara) Kurt Hovland(matrialforvaltar) Oddrun E. Larsen(bunadskontakt) Arne Aven(revisor), Norvald Syslak(revisor)
Valnemd har vore: Helge Sandvik, Helga S. Hellestveit

-     Syret har hatt 8 styremøter, alle har møtt på alle møtene.

-     Vi har hatt 3 kaffimøter og juleavslutning m/loddtrekning

-     Strilaringen har i år hatt 36 øvingar, på Hundvin

-    Øvingshelg i Dyrkolbotn 18-20 januar, danseøving v/Oddrun  + sangøving v/Leif Egil.

-    Sangøving med Leif Egil 2 gonger i vår og 2 gonger i haust.

-    Strilaringen har hatt 8 framsyningar i nærområdet og 2 framsyningar på festivalen i Illmitz. Inntekta på framsyningane har vore mellom 1000 og –2500 kroner.

-    Festivaltur til Illmitz, 15-22 juli,  22 medlemmer deltok. Vi var på venskapsbesøk hjå folkedansgruppa Illmitz, med privat innkvartering hjå dansarane. Gruppa hadde laga eit fint og variert program, med omvisingar, sykkeltur, grillkveld og framsyningar. Diverre vart to av dei planlagde framsyningane avlyst p.g.a. kraftige regnbyger. Vi reiste med fly via København.

-     Polskurs i haust med Leif Egil, 11 medlemmer deltok.

-     Blåturnemda arrangerte blåtur i november, med godt frammøte.  Turen gjekk via ferjekaien i Knarvik der vi hadde diverse leikar og enda opp på ungdomshuset på Fammestad, der fekk me god mat og flott dansemusikk.

-     Vi sende to representantar til HU sitt årsmøte i mars, Birthe og Eli.

-     Reisenemda arbeider no med festival i Holland sommaren 2003

-     Spelmann og instruktør er som i fjor, Ottar og Oddrun

Styret tykkjer  laget har hatt eit svært positivt år, vi har fått 8 nye medlemmer, slik at medlemstalet pr.27 januar -03 er oppe i 47, og tilbakemdldinga frå dei nye er  svært god.

Laget har hatt stort frammøte på øvingane i haust og tilbakemeldingane frå øvingane er og svært gode.  Kva skjer?

16 jan 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
23 jan 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
30 jan 2023;
@19:00 - @21:00
ÅRSMØTE 2023
06 feb 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
13 feb 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
27 feb 2023;
@19:00 - @21:00
Øvingskveld
13 mar 2023;
@19:00 - @21:00
Øvingskveld
20 mar 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
27 mar 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD

Facebook


Webløsning ©2013-17 Web Norge