toppgrafikk

-   Strilaringen hadde pr.31.12.03  44 betalande medlemmer.

      -    Styret / andre verv:  
            Eli Langendoen (leiar)
            Anne Mette Krøger (nestleiar)
            Mikal Krossøy (kasserar)
            Birthe Vik Hopland (skrivar)

            Jorunn Tverberg(1. varamedl.)
            Anne Grete F. Syslak(2.varamedl.)
            Vigleik Vabø (3. varamedl.)
            Kjell Gunnar Håkull (materialforvaltar)
            Oddrun E. Larsen (bunadskontakt),
            Anne Grete Syslak (vara)
            Arne Aven (revisor)
            Norvald Syslak (revisor)                         
            Helga S. Hellestveit og Ingrid Aven (valnemd)

      -    Styret har hatt 7 styremøter, alle har stort sett møtt på møtene

      -    Strilaringen har hatt 35 øvingar på Hundvin, ved Oddrun E. Larsen.

-       Vi har hatt 3 kaffimøter og juleavslutning m/loddtrekning.

-       Øvingshelg i Dyrkolbotn 16-18 januar, danseøving v/Oddrun E Larse
og sangøving v/Leif Egil Vatnøy.

-       Strilaringen har hatt ei framsyning i nærområde: Nordliheimen

-       Strilaringen har hatt to framsyningar på Bryggen 28.05 og 30.05 ifm.
Folkemusikken sitt alternative arrangement til Festspillene.

-        Strilaringen deltok på Sifo festival i Holland 28.07-05.08, 20 medlemmer var med.Dette var ein stor international festival der 28 land frå heile verda deltok.

-        Blåturnemda arrangerte blåtur i november.  Turen gjekk med buss frå Knarvik til Radøyhallen, der vi hadde dans og lek i bassenget, og vi endte opp på Nordgardsløa, der vi fekk god mat og flott dansemusikk.

-        Strilaringen har i år fått si eiga heimeside: www.strilaringen.org. Øyvind og Frode hadde oppdarget med å laga denne sida og den er blitt kjempeflott.

-        På juleavslutningen fekk medlemmane ei orientering om mulig samarbeid med utvandrarsenteret om tur til Amerika i 2005.

-        Spelmann og instruktør er som i fjor Ottar Netteland og Oddrun E. Larsen.

-        Strilaringen har fått 2 nye medlemmer i året som gjekk.

-        Laget har hatt stort frammøte på øvingane og tilbakemeldingane er og svært gode.
Kva skjer?

16 jan 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
23 jan 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
30 jan 2023;
@19:00 - @21:00
ÅRSMØTE 2023
06 feb 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
13 feb 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
27 feb 2023;
@19:00 - @21:00
Øvingskveld
13 mar 2023;
@19:00 - @21:00
Øvingskveld
20 mar 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
27 mar 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD

Facebook


Webløsning ©2013-17 Web Norge