toppgrafikk

På Årsmøte i Strilaringen 29.01.24 vart Liv-Berit Vagstad valgt til ny leiar etter Eli Langedoen. 

Eli blei takka for god innsats gjennom heile 6 år som leiar.

Lykke til, Liv-Berit😎 

Liv-Berit_ny_leiar.jpeg

 
08 apr 2024;
@19:00 - @21:00
Øvingskveld
29 apr 2024;
@19:00 - @21:00
Øvingskveld
06 mai 2024;
@19:00 - @21:00
Framsyning på Ostertunet, Ostereide
13 mai 2024;
@19:00 - @21:00
Øvingskveld

Webløsning ©2013-24 Web Norge