toppgrafikk

Uncategorised

Kurs i Polska
  Her finn du plakaten i større format.


red.radoyb1folkedans 023a


Folkemusikk har dei seinare åra vore i medvind!
FOLKEDANS er då eit heilt naturleg framhald!

Sjå videoen  "Bygda Dansar" på YouTube!

Etter å ha sett denne videoen - om du er ung eller eldre - vil du tenkje (kanskje?): No er det på tide  å  finne fram danseskoa.  God trim er det også!   

Sjå også heimesida til Bygda Dansar.  ♣

523448 1 zLørdag 7. mars  møttest  20  medl.  i STRILARINGEN til øvingshelg på Fjordslottet Hotell på Osterøy.

Hotellet ligg ved Osterfjorden i tettstaden Fotlandsvåg, 1 times køyring frå Bergen. Fjordslottet er eit gamalt  herskapleg hotell. Det vart bygd i 1851 som direktørbustad til Fotlandsvåg Bomullspinneri og seinare ombygd til hotell.

Det vart ei spanande øvingshelg! Me trente på eit nytt danseprogram  som skal nyttast ved fleire høve dette året, både heime og i utlandet!

Bilete frå øvingshelga finn du i: Biletgalleri (hovudmenyen)
Me vil ikkje røpa så mykje no, men kan seia at denne gongen ”blandar” me inn dans som du sjeldan – kanskje aldri – har sett i eit folkedansprogram! 

*Strilaringen.no har denne veka vorte plassert på ein ny server. Det er også utført oppgradering av programvara for nettstaden vår. Det meste ser ut som før, medan adm.verktøyet skal ha fleire forbetringar. Mandag og deler av i dag(tirsdag) var det umogleg å logge seg på medlemsnettet - dette er fiksa no. Fyrste gong du loggar deg på, er det  ein liten prosedyre å utføre:
  - Trykk "Logg inn"(slik som før).  
  - Vel så "rediger profil" (Skriv passordet ditt -  og bekreft det. Du kan nytte det gamle passordet ditt, eller endre det.)
  - Logg ut. (Deretter loggar du på igjen - m.a. slepp du då å velje medlemsnett.)

*Info om Øvingshelg på Fjordslottet/Osterøy er no lagt ut på Medlemsnettet!

*Vårprogrammet er nyleg endra. Oppdateringa finn du i meldinga "Vårprogrammet 2015" - som vart publisert 6. januar 2015 på Medlemsnettet.    ♣                                                                           

002x3

Onsdag 18/2-2015 reiste Strilaringen til byd`n, til Fantoft studentby. 
Me hadde fått danseoppdrag hjå SIB, Studentsamsskipnaden i Bergen. Arrangementet hadde dei kalla TYPISK NORSK. Strilaringen sitt bidrag skulle vera å dansa nokre klassiske folkedansar, både for og med internasjonale studentar i Bergen.

I det me steig inn i gangen, kjende me  lukta av skikkeleg god norsk lapskaus! Frå salen innafor: stemmesurr og latter frå mange unge menneske, blanda med høg musikk! Gjennom døra såg ein at det vart flytta rundt på bord, stolar og lapskausskåler - det laga seg etter kvart eit  ope rom midt i lokalet. Så vart Strilaringen presentert og me var i gang med framsyninga! Arve spelte på fela si og eit godt anlegg bar lyden kring i det store rommet. God stemning, blitzing og god, varm applaus etter kvar av dei 10 song- og musikkdansane i programmet vårt. (Biletet ovanfor: Kørsdans) Etterpå baud me opp til fellesdansar.
Sjå også Biletgalleri: 2015 Fantoft       

  

D.U.2

Dag Unnar Mongstad vart vald til leiar på årsmøtet 26. januar 2015.  Dette vert 3. året hans som leiar i Strilaringen.

- Gratulerer med valet!  Strilaringen vart stifta i 1976. Etter det eg har fretta var du på di fyrste øving i ”ringen” allereie i 1977 . 
Kva vil du kort seie om aktiviteten til folkedansgruppa den gongen ?
-
Dei eldste den gongen var under 40  og dei yngste hadde ikkje fylt 20. Dei fleste var aktive i sine lokale ungdomslag i tillegg til deltakinga i Strilaringen. Folkedansen hadde ei blomstringstid. Strilaringen var eit tilbod for dei som ville arbeida meir med dansen og som yngste å reisa på internasjonale folkedansfestivalar.

- Kva vil du dra fram som høgdepunkt i den tidlege tida du var med i folkedansgruppa?
- Strilaringen var i England på festival i 1977, året etter at dei vart stifta. I 1978  deltok me på festival i Tyskland. På denne festivalen  fekk ein motivasjon til å starta planlegging av Folkedansfestival i Nordhordland. Denne festivalen vart gjennomført i 1979 med eit hundretals gjestar frå 4 land, alle privat innkvartert.

- Korleis vart Strilaringen  møtt av lokale ungdomslag i Nordhordland?
- Det var ikkje alle i ungdomslaga som var einige i stiftinga av Strilaringen. Dei var redd dette skulle øydeleggja for dansinga i lokallaga.  Men i dag kan me nok slå fast at utan Strilaringen ville folkedansen vore ganske borte i vårt distrikt i dag.

Prøver å laste opp Pdf - dokument +lage lenke til dette.
Lenke til PDF-dokument

Lenke til bilete av Slask

Bilde som lenke  tongue

testing A - ein gong til!

Folklorefestival 2011

Været i Knarvik

Tabell

6 mannsril

 

DSC02982 slask

 

 skrive mellom kan eg

  

 

 

 

 

Her set vi inn eit bilete til høgre

og kan samstundes skrive attmed sidan dette er ein tekst som ikkje er alt for lang     

shockedwink

Årsmøte i Strilaringen vert den 26.januar kl 1900 i ungdomshuset Dalheim på Hundvin.

Saker ein ynskjer å ta opp på årsmøtet må vera styret i hende innan 13.januar.

Den formelle innkallinga finn ein på medlemsida / medlemsnett.
Kva skjer?

30 aug 2021;
@19:00 - @21:00
Fyrste danseøving på l e n g e
06 sep 2021;
@19:00 - @21:00
DANSEØVING
13 sep 2021;
@19:00 - @21:00
DANSEØVING
20 sep 2021;
@19:00 - @21:00
DANSEØVING
27 sep 2021;
@19:00 - @21:00
Øvingskveld / Medlemsmøte
04 okt 2021;
@19:00 - @21:00
Øvingskveld
18 okt 2021;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
25 okt 2021;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD

Facebook


Webløsning ©2013-17 Web Norge