toppgrafikk

Fyrste utgåva vert trykt i 100 eksemplar. Desse vert lagt fram for sal på JUBILEUMSFESTEN 8. oktober i Dalheim på Hundvin.

Pris for JUBILEUMSBOKA er ikkje avklart endå.
Me reknar med at det vert trykt eit 2. opplag , slik at mange fleire kan 
sikra seg eit eksemplar av JUBILEUMSBOKA!

 

Kva skjer?

11 sep 2023;
@19:00 - @21:00
Øvingskveld
18 sep 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
25 sep 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD

Facebook


Webløsning ©2013-17 Web Norge