toppgrafikk

Uncategorised

IMG 2864

Det var med stor sorg og vantru vi i Strilaringen mottok det triste bodskapet at Atle døydde brått 2. mai 2020. Den gode, snille, engasjerte, tolmodige, omgjengelege, danseglade guten var plutselig borte. Det er mange ord som kan brukast om Atle. Han hadde mykje energi, og eit problem var aldri noko som ikkje kunne løysast på eit eller anna vis.

Atle hadde mange interesser og var aktiv på mange arenaer både lokale og nasjonale. Særleg psykisk helse låg hans hjarte nær, eit område han la ned ein stor innsats over mange år innanfor. Erfaringer frå dette arbeidet var også noko han tok med seg på andre arenaer han var engasjert i.

Atle og Randi begynte i Strilaringen hausten 2004, og ganske fort fann dei seg til rette i den store familien som vi i Strilaringen er. Songdansane var ikkje Atle si sterke side i starten, men han forstod fort kva skatt det er, og kva glede det gir å danse etter song.

Atle var den i Strilaringen som heldt ut lengst på dansegolvet når vi hadde helgeøving. Etter ein lang dag med innøving av program og terping av steg, var han fortsatt aktiv på danse-golvet, heile kvelden. Det var mange jenter å danse med då, meinte han. Han var òg den som prøvde få med seg resten av gjengen til årets første bad, Glesvær i mars. Atle bada alltid.

 

   03 02 20 Dansekveld

                      26 08 19 Dansekveld

20190330 162707red

Tidleg i april kom Strilaringen attende frå festival i byen Marrakech/Marokko. Ein særs interessant tur
med mange kjekke, men også tankevekkjande opplevingar.
På nettsida vår (under lenka Biletgalleri)  er det mange biletmapper - m.a. : 2019 MAROKKO/Marrakech. her finn du 36 bilete frå festivalen og  Reisebrev v/Mai Silje Vabø.
Sjå også video frå den kjempestore opne plassen: Jemaa el-Fnaa i MARRAKECH. Denne er omkransa av medinaen. Ein medina er ein type bydel ein finn i mange byar i Nord-Afrika. Medinaen har (vanlegvis) bymurar, trange og 

08 04 19 Dansekveld

marrakech folklore 2018

Sidan oppstarten i 1976, har Strilaringen delteke på 27 festivalar i utlandet: 25 gonger i Europa, ein gong i Tyrkia(asiatisk del) og ein gong i USA(Amerika). I tillegg har me arrangert 7 større eller mindre festivalar i Nordhordland.

Dette året reiser me for fyrste gong til Afrika!! I Marokko skal me ta del på festivalen:"Marrakech Folklore Days". (Vår 28. festival i utlandet!) Festivalen vart arrangert for fyrste gong i 2018, med folklore-grupper frå Frankrike,

Jartru og Geir ReigstadPå øvingskvelden, mandag 11. februar, hadde Strilaringen besøk av Jartru og Geir Reigstad  frå Osterøy Spel- og Dansarlag. Dei kom for å læra Strilaringen dansen"Springar frå Osterøy". Me hadde det veldig kjekt - dei 2 øvingstimane var ferdig før me fekk sukk for oss. Jartru og Geir er særs flinke instruktørar/dansarar - sjå dei på YouTube.
Frå Wikipedia : "Springar er nemninga på eit særskild slag norsk folkedans eller bygdedans som vert dansa av par i 3/4-takt."

19.1118 Dansekveld

              Plakat kurs kladd ut202 1red

             24 09 18 Dansekveld 
Kva skjer?

Ingen hendelser

Facebook


Webløsning ©2013-17 Web Norge