toppgrafikk

Uncategorised

015

9. mars 2020 måtte me gje på tap - det vart siste øving i vårsemesteret! Øvingshelga (13. -15. mars) på Glesvær vart  avlyst! I mai skulle me delta på festival i Kroatia (på øya Brac). 13. mars fekk me melding: «Festivalen avlyst pga. Koronaepidemien". I haust hadde me faktisk ei øving - og da va da!
Me får heller mimra litt: 
Å førebu seg til dansefestival, så reisa og vera deltakar saman med dansegrupper frå mange  land, er mest alltid gjevande og spanande! Av festivalane etter år 2000 var det  lenge festivalen på den portugisiske øygruppa Azorene(2009) som var eit høgdepunkt! Festivalsamarbeidet me  hadde med den profesjonelle dansegruppa Ślask frå Polen i 2014/2015 er eit anna høgdepunkt!  Men, truleg er det festivalen i Afrika/Marokko/Marrakech (2019) dei fleste av Strilaringen sine medl. vil "kåra" som den mest minneverdige festivalopplevinga me har hatt sidan år 2000. 
I Biletgalleri finn du meir info om festivalane som er nemnd ovanfor + mange andre festivalar! Nedanfor finn du nokre korte videosnuttar frå Marrakech (teke med mobiltlf.) medan alle dei 36 dansgruppene ventar på å få tilvist plass i den store paraden siste festivaldagen. Eit yrande folkeliv!   
        video 1     video 2      video 3     video 4

IMG 2864

Det var med stor sorg og vantru vi i Strilaringen mottok det triste bodskapet at Atle døydde brått 2. mai 2020. Den gode, snille, engasjerte, tolmodige, omgjengelege, danseglade guten var plutselig borte. Det er mange ord som kan brukast om Atle. Han hadde mykje energi, og eit problem var aldri noko som ikkje kunne løysast på eit eller anna vis.

Atle hadde mange interesser og var aktiv på mange arenaer både lokale og nasjonale. Særleg psykisk helse låg hans hjarte nær, eit område han la ned ein stor innsats over mange år innanfor. Erfaringer frå dette arbeidet var også noko han tok med seg på andre arenaer han var engasjert i.

Atle og Randi begynte i Strilaringen hausten 2004, og ganske fort fann dei seg til rette i den store familien som vi i Strilaringen er. Songdansane var ikkje Atle si sterke side i starten, men han forstod fort kva skatt det er, og kva glede det gir å danse etter song.

Atle var den i Strilaringen som heldt ut lengst på dansegolvet når vi hadde helgeøving. Etter ein lang dag med innøving av program og terping av steg, var han fortsatt aktiv på danse-golvet, heile kvelden. Det var mange jenter å danse med då, meinte han. Han var òg den som prøvde få med seg resten av gjengen til årets første bad, Glesvær i mars. Atle bada alltid.

 

   03 02 20 Dansekveld

                      26 08 19 Dansekveld

20190330 162707red

Tidleg i april kom Strilaringen attende frå festival i byen Marrakech/Marokko. Ein særs interessant tur
med mange kjekke, men også tankevekkjande opplevingar.
På nettsida vår (under lenka Biletgalleri)  er det mange biletmapper - m.a. : 2019 MAROKKO/Marrakech. her finn du 36 bilete frå festivalen og  Reisebrev v/Mai Silje Vabø.
Sjå også video frå den kjempestore opne plassen: Jemaa el-Fnaa i MARRAKECH. Denne er omkransa av medinaen. Ein medina er ein type bydel ein finn i mange byar i Nord-Afrika. Medinaen har (vanlegvis) bymurar, trange og 

08 04 19 Dansekveld

marrakech folklore 2018

Sidan oppstarten i 1976, har Strilaringen delteke på 27 festivalar i utlandet: 25 gonger i Europa, ein gong i Tyrkia(asiatisk del) og ein gong i USA(Amerika). I tillegg har me arrangert 7 større eller mindre festivalar i Nordhordland.

Dette året reiser me for fyrste gong til Afrika!! I Marokko skal me ta del på festivalen:"Marrakech Folklore Days". (Vår 28. festival i utlandet!) Festivalen vart arrangert for fyrste gong i 2018, med folklore-grupper frå Frankrike,

Jartru og Geir ReigstadPå øvingskvelden, mandag 11. februar, hadde Strilaringen besøk av Jartru og Geir Reigstad  frå Osterøy Spel- og Dansarlag. Dei kom for å læra Strilaringen dansen"Springar frå Osterøy". Me hadde det veldig kjekt - dei 2 øvingstimane var ferdig før me fekk sukk for oss. Jartru og Geir er særs flinke instruktørar/dansarar - sjå dei på YouTube.
Frå Wikipedia : "Springar er nemninga på eit særskild slag norsk folkedans eller bygdedans som vert dansa av par i 3/4-takt."

19.1118 Dansekveld

              Plakat kurs kladd ut202 1red
Kva skjer?

25 okt 2021;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
01 nov 2021;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
08 nov 2021;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
15 nov 2021;
@19:00 - @21:00
INTERN DANSEKVELD
22 nov 2021;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
29 nov 2021;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
06 des 2021;
@19:00 - @21:00
Dansekveld og Juleavslutning

Facebook


Webløsning ©2013-17 Web Norge