toppgrafikk

 

Stad:   Ungdomshuset Dalheim på Hundvin.

Saksliste:
 1. Godkjenning av innkalling
 2. Val av ordstyar
 3. Val av referent og to medlemmar til å skriva under møteboka
 4. Godkjenning av saksliste
 5. Årsmelding frå styret
 6. Rekneskap 2011
 7. Medlemskontingent 2012
 8. Budsjett 2012
 9. Innkomne saker
 10. Val
  1. Leiar
  2. Styrerepresentantar
  3. Arbeidsnemnder ( også valnemnd)
  4. Tillitsverv som
   1. revisorar
   2. bundadskontakt
   3. matrialforvaltar
  5. Utsendingar til NU/HU sine årsmøte.
Vedtektene for laget og anna aktuell informasjon er tilgjengeleg på www.strilaringen.no og www.strilaringen.noKva skjer?

11 sep 2023;
@19:00 - @21:00
Øvingskveld
18 sep 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
25 sep 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD

Facebook


Webløsning ©2013-17 Web Norge