toppgrafikk

 

Stad:   Ungdomshuset Dalheim på Hundvin.

Saksliste:
 1. Godkjenning av innkalling
 2. Val av ordstyar
 3. Val av referent og to medlemmar til å skriva under møteboka
 4. Godkjenning av saksliste
 5. Årsmelding frå styret
 6. Rekneskap 2011
 7. Medlemskontingent 2012
 8. Budsjett 2012
 9. Innkomne saker
 10. Val
  1. Leiar
  2. Styrerepresentantar
  3. Arbeidsnemnder ( også valnemnd)
  4. Tillitsverv som
   1. revisorar
   2. bundadskontakt
   3. matrialforvaltar
  5. Utsendingar til NU/HU sine årsmøte.
Vedtektene for laget og anna aktuell informasjon er tilgjengeleg på www.strilaringen.no og www.strilaringen.noKva skjer?

21 nov 2022;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
28 nov 2022;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
05 des 2022;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
12 des 2022;
@19:00 - @21:00
JULEAVSLUTNING
16 jan 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
23 jan 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD
30 jan 2023;
@19:00 - @21:00
ÅRSMØTE 2023
06 feb 2023;
@19:00 - @21:00
ØVINGSKVELD

Facebook


Webløsning ©2013-17 Web Norge